MİSYON

İlgili yasal mevzuat çerçevesinde elde edilen döner sermaye gelirlerini arttırmak ve katkıların adil olarak paylaşımını sağlayacak akılcı, ekonomik, hızlı ve şeffaf bir yönetim için gerekli düzenlemeleri yaparak, hizmet sunmaktır.

 

VİZYON

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kaliteli, güvenilir, yenilikçi ve örnek bir döner sermaye işletmesi olmak.