Abdullah Gül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Eski Yönetmelik

Abdullah Gül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

Abdullah Gül Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödeme Dağıtım Usul ve Esasları

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Abdullah Gül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul Ve Esaslar

Yükseköğretim Kurumları Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği