• Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığına bağlı  Döner Sermaye İşletme Yürütme Kurulu altında faaliyet göstermektedir.

• İşletme Müdürlüğü görevi, Rektörlük Makamı tarafından görevlendirilmiş 1 şube müdürü tarafından vekaleten yürütülmektir.

• Ayrıca işletmenin idari, mali, büro işleri ve diğer işlemleri de yine Rektörlük Makamı tarafından görevlendirilen Şube Müdürü kadrosunda 1 olmak üzere toplam 2 idari personel tarafından yürütülmektedir.